Flashplayer sorununuz var.

İşletmelerde Belgelendirmenin Önemi

Dünyadaki işletmeler arasında en büyük pay küçük işletmelere aittir. Dünya işletmelerinin %95’inden fazlasını küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, küçük işletmelerinde büyük işletmeler gibi uluslar arası standartlardan yeterince yararlanması gerekir.

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BELGELENDİRMEBelki standartlar; küçük işletme sahiplerinin , yöneticilerin ve işletmelerini ayakta tutmak için çabalayan insanların günlük kaygıları arasında yer almıyor. Gerçekte ise standartlar büyük işletmeleri olduğu gibi küçük işletmeleri de ekonomik gelişme , müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme gibi kavramlara öncülük ederek güçlendirmektedir.

Uluslar arası standartlar küçük işletmelerin gelişimine katkıda bulunarak işletmeye yeni fırsat kapıları açabilir. Ancak yeni imkanların çoğu standartların sağlam altyapısı üzerine kurulu faaliyetlerden oluşmaktadır.

Ayrıca standardizasyon çalışmaları teknolojik üretim ve kalite kontrol prosesleri ile ürün bilgisi ve finansal hizmetleri kolaylaştırarak , belli bir coğrafyayla sınırlı olmayan ortaklıkların kurulmasına ve ticaretin gelişimine kaynaklık etmektedir.

Küçük işletmeler standartları değerlendirmek ve onlardan faydalanmak suretiyle piyasada güvenilir bir tedarikçi ve iş ortağı olarak adını duyurabilir ve yasal düzenlemeleri yerine getirip ihalelere katılabilir.

Uluslar arası standartlar günümüzün küreselleşen pazarlarında küçük işletmelerin karşılaştığı güçlüklere pratik çözümler getirmektedir. Kısacası standartlar küçük işletmeler için büyük imkanlar sunmaktadır.

 

SEKTÖREL BELGELENDİRME BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18