Flashplayer sorununuz var.

OHSAS'ın Standart Maddeleri

OHSAS 18001 STANDART MADDELERİ
1. KAPSAM
2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3. TERİMLER ve TANIMLAR
4. İSG Yönetim Sistemi Unsurları
4.1  GENEL ŞARTLAR
4.2  İSG POLİTİKASI
4.3  PLANLAMA
4.3.1  Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama
4.3.2  Yasal ve diğer şartlar
4.3.3  Hedefler
4.3.4  İSG Yönetim Programları
4.4  UYGULAMA VE İŞLETME
4.4.1  Yapı ve sorumluluk
4.4.2  Eğitim, bilinç ve yeterlilik
4.4.3  Danışma ve iletişim
4.4.4  Dokümantasyon
4.4.5  Doküman ve veri kontrolü
 4.4.6  İşletme kontrolü
4.4.7  Acil durum hazırlığı ve bu durumlarda yapılması gerekenler
4.5  KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
4.5.1  Performans ölçümü ve izleme
4.5.2  Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyet
4.5.3  Kayıtlar ve kayıtların yönetimi
4.5.4  Tetkik
4.6  YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

 

OHSAS BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18