Flashplayer sorununuz var.

Tipik Ücretler

Aşağıdaki ücretler standart bir kuruluş varsayılarak, kuruluşta çalışan sayısına göre hazırlanmıştır. Başvuran kuruluşların başvuru anındaki durumlarına göre ücretlerde değişiklik olabilir. Bu değişiklik temel olarak başvuran kuruluşun ilgili yönetim sisteminin en etkin denetlenebileceği gün sayısına göre ortaya çıkacaktır. Bu tip hesaplamalar yapılırken WCS TRK'nın yayınlanmış prosedürlerinde verilen denetim adam gün hesaplama kuralları uygulanır. Bu kurallar ile ilgili detay bilgiler WCS TRK ofislerinden alınabilir.

 

Belge Başvuru Ücreti :

Başvuran kuruluşlardan başvurularının işleme konulması karşılığında her hangi bir ücret alınmayacaktır.

 

Belge Yayınlama Ücreti :

 Belge yayınlama ücreti her bir müşteri için bir kereye mahsus olmak üzere üç yıllık belgelendirme dönemi için alınır. Yeniden belgelendirmelerde bu ücret tekrar alınacaktır.

 

Denetim Ücreti :

İlk belgelendirme denetimleri, ara denetimler ve yeniden belgelendirme denetimleri için WCS TRK denetim gün sayısı belirleme talimatında anlatıldığı şekilde denetim süreleri belirlenir ve burada verilen gün sayısı WCS TRK nın günlük ücret tarifesi ile çarpılır.

 

Yıllık Ara Denetim Ücretleri :

Ara denetim ücretleri ilk denetim ücretleri belirlenirken kullanılan aynı kurallar çerçevesinde belirlenir ve genellikle ilk denetim için belirlenen süre ve ücretin 1/3 ü kadar olacaktır.

 

Yıllık Belge Kullanım Ücreti :

Üç yıllık belge kullanma sürecinde sadece ikinci ve üçüncü yıllar için alınan bir ücrettir.

 

TİPİK ÜCRETLER

BELGELENDİRME KURUMSAL
www.wcs.com.tr © WCS TRK Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi No:3 "My Office 212" B Blok 8.Kat No:131 Güneşli-Bağcılar/İstanbul
Tel:0212 665 88 12 - 0212 709 13 23 Fax: 0212 665 88 18